Jump to content
doggy

Επανήλθαμε! We are Back online!

Recommended Posts

 

(English text follows)

 

Αγαπητά μας μέλη,

 

μετά από σχεδόν 2 εβδομάδες η σελίδα του VWClub είναι και πάλι online!

 

Θα ήθελα να ξεκινήσω αναφέροντας κάτι σημαντικό, το Forum του VWClub αναβαθμίστηκε στην έκδοση Invision Power Suite 4.1 και αυτή έχει φέρει την εξής μεγάλη αλλαγή:

 

- Πλέον τα εμφανιζόμενα ονόματα δεν υποστηρίζονται στην νέα πλατφόρμα και κατά συνέπεια το όνομα σύνδεσης είναι και το εμφανιζόμενο σας όνομα. Όσοι επιθυμείτε να το αλλάξετε, επισκεφθείτε το πίνακα ελέγχου του χρήστη ώστε να το τροποποιήσετε ανάλογα.

 

Όπως θα δείτε το φόρουμ έχει αλλάξει αρκετά σαν περιεχόμενο. Το Garage και τα Galleries άλλαξαν μορφή και όπως θα παρατηρήσετε και εσείς έγιναν αρκετά πιο εύχρηστα και βολικά!

 

Τι συνέβει όμως; (Θα προσπαθήσω να το εξηγήσω χωρίς να σας μπερδέψω :) ).

 

Την περασμένη Δευτέρα 15/2 ξεκινήσαμε να κάνουμε την αναβάθμιση του φόρουμ μας στην τελευταία έκδοση του λογισμικού.

 

Μετά την αναβάθμιση, διαπιστώσαμε πως το περιεχόμενο των δημοσιεύσεων λόγω της Ελληνικής γλώσσας είχε αλλοιωθεί. Στην προσπάθειά μας να διορθώσουμε την κωδικοποίηση ώστε να εμφανιστεί το περιεχόμενο στα Ελληνικά, καταστρέψαμε την βάση δεδομένων. Δυστυχώς καθώς οι ατυχίες συμβαίνουν πάντα δυο-δυο, διαπιστώσαμε πως και το αντίγραφο ασφαλείας που πήραμε από τον server πριν την αναβάθμιση δεν είχε όλα τα δεδομένα.

 

Σαν επόμενο βήμα αποτανθήκαμε στην Invision Power της οποίας το λογισμικό χρησιμοποιούμε, αναζητώντας βοήθεια. Κατά την επικοινωνία μας μαζί τους καταφέραμε να επαναφέρουμε όλα τα σημαντικά δεδομένα της βάσης (δημοσιεύσεις, στοιχεία χρηστών, θέματα, ενότητες κ.α.) χάνοντας μόνο ελάχιστα στοιχεία (likes σε δημοσιεύσεις, βαθμολογίες συναντήσεων). Με την βοήθεια της Invision Power έγιναν οι απαραίτητες διορθώσεις στην βάση δεδομένων ώστε να υποστηρίζονται σωστά τα Ελληνικά και κατόπιν την Δευτέρα 22/2 η Invision Power ολοκλήρωσε για εμάς την αναβά θμιση.

 

Έκτοτε, ήμασταν απασχολημένοι με το να αναβαθμίσουμε όλα τα επιπλέον πακέτα που είχαμε στο Forum στις νεότερες εκδόσεις τους (π.χ. Garage), να γίνουν ενέργειες βελτιστωποίησης της βάσης ώστε να μην υπάρχουν καθυστερήσεις κατά το browsing και να αυτοματοποιηθούν κάποιες ενέργειες.

 

Εκκρεμούν:

 

- Αγγελίες. Το λογισμικό δεν έχει αναβαθμιστεί από τον δημιουργό του. Ερευνούμε λύσεις και θα υλοποιήσουμε μία το συντομότερο δυνατόν.

 

- Αναβάθμιση του Chat/Shoutbox. Αναμένουμε να μας σταλλεί η νεότερη έκδοση. Πιστεύουμε πως θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας. Ολοκληρώθηκε, αντικαταστήθηκε από το Messenger/Chat.

 

- Αναβάθμιση του Messenger. Η βασική εγκατάσταση έχει γίνει αλλά εκκρεμούν κάποιες λεπτομέρεις. Πιστεύουμε πως θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας. Ολοκληρώθηκε

 

- Αναβάθμιση του Tapatalk. Εκκρεμεί να εγκατασταθεί. Πιστεύουμε πως θα ολοκληρωθεί εντός του ΣΚ. Ολοκληρώθηκε!

 

- Αντίγραφα ασφαλείας των uploads του site. Το πρόγραμμα που κρατούσε αντίγραφα ασφαλείας από τις φωτογραφίες & video του site που έχουν ανέβει από χρήστες δεν λειτουργεί. Εκκρεμεί να αποκατασταθεί και πιστεύουμε πως θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας. Διορθώθηκε

 

Τι αλλάξαμε / τι θα κάνουμε ώστε να μην ξανασυμβεί αυτό:

 

- Πλέον όλες οι αναβαθμίσεις στο λογισμικό του φόρουμ θα γίνονται σε ημέρες μη εργάσιμες ώστε ο Admin & Co-Admin να είναι πλήρως αφοσιωμένοι σε αυτό.

 

- Οι αναβαθμίσεις θα δοκιμάζονται πρώτα σε ένα 2ο site (κλώνο της σελίδας μας) ώστε να είμαστε σίγουροι πως όλα λειτουργούν σωστά μετά.

 

- Ξαναγράφτηκε ο αυτοματισμός αντιγράφων ασφαλείας ώστε κάθε βράδυ να παίρνεται αυτόματα αντίγραφο της βάσης δεδομένων (εκκρεμεί να φτιαχθεί το αντίγραφο των φωτογραφιών). Με αυτό τον τρόπο θα μπορούμε να επαναφέρουμε την σελίδα μας στην προηγούμενη μέρα ό,τι και αν συμβεί.

 

Προβλήματα που διαπιστώνονται μετά την αναβάθμιση:

 

- Πρόβλημα απάντησης όταν ο χρήστης έχει επιλέξει Ελληνική γλώσσα στο φόρουμ. Το πρόβλημα λύνεται με την αλλαγή της γλώσσας στα Αγγλικά. Η Invision μας ενημέρωσε πως πρόκειται για bug το οποίο θα λυθεί στην επόμενη αναβάθμιση του λογισμικού του φόρουμ. Δυστυχώς δεν μας έδωσαν εκτιμώμενη ημερομηνία διάθεσης. Ελπίζουμε εντός των επόμενων εβδομάδων να έχουμε νεότερα. Επιλύθηκε

 

 

 

~~~~~

 

Η ομάδα διαχείρισης του Forum

 

~~~~~~~~~~~~~~~

 

English text

 

Dear members,

 

After almost 2 weeks we're back online!

 

I would like to start by mentioning something important, the VWClub forum has been upgraded to the Invision Power Suite v.4.1 and this has the following important change:

 

- The display names are no longer supported in this platform and therefore your login name is also your display name. Should you want to change it, please visit the user control panel to modify it.

 

As you'll notice, the forum's house style has changed. The Garage and the Galleries have a new layout and as you will see they are much more smooth and easy to use!

 

But what happened? (I'll try to keep it as simple as possible :lol: )

 

On Monday 15/2 we started upgrading the forum to the latest software version.

 

After the upgrade we noticed that the posts content, due to the use of Greek language, had been altered and was no longer readable. In our attempt to correct the character encoding and resolve the issue, we destroyed the database. Unfortunately, as bad luck always hits twice, we realised that the copy we had taken prior to the upgrade was also not complete.

 

Our next step was to contact Invision Power, who's software we use and seek for help. During our communication with them, we managed to recover all the important database data (posts, topics, sections, user info etc.) while losing only some non-significant data (posts likes, meeting ratings). With the help of Invsion Power the database was corrected and converted to fully support Greek and on Monday 22/2 Invision Power completed the software upgrade on our server.

 

Since then, we were busy upgrading all the additional packages we have in the forum to their latest version (e.g. Garage), optimizing the database for faster browsing and last but not least we automated some tasks.

 

Outstanding things:

 

- Buy & Sell (Adds). The software hasn't been upgraded by their developers. We're looking into alternatives and apply one as soon as possible.

 

- Update Chat/Shoutbox. We're waiting for the new version to be sent to us. It's expected to be done by the end of the coming week. Resolved; replaced by the chat/messenger

 

- Update Messenger. The basic installation is complete but some details need to be addressed. Expected to be done by the end of next week. Resolved

 

- Update Tapatalk. It needs to be installed. It is expected to be done by the end of this weekend. Done, it's working!

 

- Website uploads backup. The script that kept user uploads copies for backup is broken. We have to fix that and it is estimated to be done by the end of next week. Resolved

 

What are the precautions we're going to take from now on:

 

- All upgrades in the forum software will be done during non business hours so that both the Admin & Co-Admin can be fully focused on it.

 

- Upgrades will be performed first on a 2nd site (clone of our page) to ensure that everything works as expected.

 

- Rewrote the automated backup scripts so that we keep a database copy on a daily basis (still pending the picture uploads backup fix). This way we can bring our page to the previous day's backup no matter what.

 

Bugs identified after the upgrade:

 

- Members who use Greek language as the forum language cannot answer to topics. Changing this to English resolves the issue. This was identified by Invision as a software bug which will be resolved in the next release. Unfortunately there is no ETA yet; we hope that during the coming weeks there will be a new release to address this. Resolved

 

~~~

 

The forum Admin Team

Link to comment
Share on other sites

Updates: 

- Tapatalk fixed. It's now working!

Το διαγράφω και από την λίστα επάνω με τις εκκρεμότητες.

Link to comment
Share on other sites

New bug report:

αρκετοί χρήστες παρατήρησαν πως δεν μπορούν να απαντήσουν σε δημοσιεύσεις. Φαίνεται να είναι bug της Ελληνικής γλώσσας από όσο ανακάλυψε ο Co-Admin Kouliss.

Η γλώσσα έχει γυρίσει σαν προεπιλογή στα Αγγλικά. Αν αντιμετωπίζετε πρόβλημα με δημοσιεύσεις, γυρίστε την γλώσσα (από το τέλος της σελίδας του Forum) στα Αγγλικά. Μόλις επιλυθεί θα σας ενημερώσουμε εδώ!

(προστέθηκε και στο αρχικό δημοσίευμα)

Link to comment
Share on other sites

Για όποιον ενδιαφέρεται να δει τις διαφορές μεταξύ του παλιού IPB (3.4.x) και του νέου (4.x) που έχουμε πλέον, μπορείτε να επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://community.invisionpower.com/4docs/getting-started/upgrading-from-3x-to-40-things-to-know-r136/

Link to comment
Share on other sites

Προστέθηκε η επιλογή να μπορείτε από οποιοδήποτε post να πάτε στην αρχή της σελίδας ("Go to top").

Link to comment
Share on other sites

Το πρόβλημα με την επιλογή της Ελληνικής γλώσσας στο φόρουμ αναγνωρίσθηκε ως bug από την Invision. Μας διαβεβαίωσαν πως θα λυθεί στην επόμενη έκδοση του λογισμικού τους για το οποίο δυστυχώς δεν υπάρχει ακόμα εκτιμώμενη ημερομηνία διάθεσης. Ελπίζουμε τις επόμενες εβδομάδες να διατεθεί ώστε να το λύσουμε.

Ενημερώθηκε και το αρχικό δημοσίευμα.

Link to comment
Share on other sites

καλησπερα πολυ καλη αλλαγη , αλλα τραβαει κολημα , λαγκαρει πολυ αργει να φορτισει μεσα στο φορουμε τις συζητησεις και αλλα . 

Link to comment
Share on other sites

Καλησπέρα,

μπορείς να μου πεις 1-2 κατηγορίες που πήγες να ανοίξεις και είδες καθυστέρηση; Ενδεχομένως να παρατηρείς μια αρχική καθυστέρηση όταν πρωτομπαίνεις μέχρι να κατεβάσει και να κρατήσει την "προσωρινή μνήμη" που κάνει dedicate ο server για την σύνδεσή σου (dedicated cache per user).

Η αλήθεια είναι πως έχει αλλάξει αρκετά ο τρόπος λειτουργίας του αλλά όσον αφορά την απόδοση του, μετά το αρχικό crawling από όλες τις μηχανές αναζήτησης που χρειάστηκε να ξαναδιαβάσουν την σελίδα μας δεν παρατηρώ καθυστερήσεις.

 

Link to comment
Share on other sites

Ειμαι σε λαθος θεμα το ξέρω,  ας το σβησει κάποιος μετα αν θελει

Πηγα να γραψω μια απορια στο τοπικ για τις αποριες για το φόρουμ,  και δεν μ αφηνει να γραψω στο συγκεκριμένο θέμα 

Η απορια μου ειναι ποιες ρυθμίσεις κανω για να μην μου έρχονται ειδοποιήσεις και μηνύματα στο μεηλ μου, θελω να έρχονται μονο στο φόρουμ. 

Το ειχα κανει πριν την αναβάθμιση της σελιδας, αλλα μετα την αναβάθμιση επανήλθαν οι ρυθμίσεις 

Προσπαθησα να το κανω παλι αλλα δεν τα κατάφερα 

Ευχαριστώ προκαταβολικά 

Link to comment
Share on other sites

18 minutes ago, ilias.gr said:

Ειμαι σε λαθος θεμα το ξέρω,  ας το σβησει κάποιος μετα αν θελει

Πηγα να γραψω μια απορια στο τοπικ για τις αποριες για το φόρουμ,  και δεν μ αφηνει να γραψω στο συγκεκριμένο θέμα 

Η απορια μου ειναι ποιες ρυθμίσεις κανω για να μην μου έρχονται ειδοποιήσεις και μηνύματα στο μεηλ μου, θελω να έρχονται μονο στο φόρουμ. 

Το ειχα κανει πριν την αναβάθμιση της σελιδας, αλλα μετα την αναβάθμιση επανήλθαν οι ρυθμίσεις 

Προσπαθησα να το κανω παλι αλλα δεν τα κατάφερα 

Ευχαριστώ προκαταβολικά 

το ιδιο προβλημα εχω και εγω και ενω πηγα  στο notification settings και εκανα τις αλλαγες (να μην ερχονται στο email μου ) συνεχιζουν και ερχονται ειδοποιησεις στο mail μου και να αναγκαζομαι καθε μερα να διαγραφω 

Link to comment
Share on other sites

41 minutes ago, ilias.gr said:

Ειμαι σε λαθος θεμα το ξέρω,  ας το σβησει κάποιος μετα αν θελει

Πηγα να γραψω μια απορια στο τοπικ για τις αποριες για το φόρουμ,  και δεν μ αφηνει να γραψω στο συγκεκριμένο θέμα 

Η απορια μου ειναι ποιες ρυθμίσεις κανω για να μην μου έρχονται ειδοποιήσεις και μηνύματα στο μεηλ μου, θελω να έρχονται μονο στο φόρουμ. 

Το ειχα κανει πριν την αναβάθμιση της σελιδας, αλλα μετα την αναβάθμιση επανήλθαν οι ρυθμίσεις 

Προσπαθησα να το κανω παλι αλλα δεν τα κατάφερα 

Ευχαριστώ προκαταβολικά 

Ηλία, μια χαρά είναι και αυτό το θέμα. :)

ποια γλώσσα χρησιμοποιείς όμως; Αν είχες Ελληνικά, δεν μπορούσες να δημοσιεύσεις λόγω του bug που αναφέρω 3 ποστς πιο πάνω. 

Για το 2ο... δες παρακάτω

28 minutes ago, fovos said:

το ιδιο προβλημα εχω και εγω και ενω πηγα  στο notification settings και εκανα τις αλλαγες (να μην ερχονται στο email μου ) συνεχιζουν και ερχονται ειδοποιησεις στο mail μου και να αναγκαζομαι καθε μερα να διαγραφω 

Η επιλογή για να μην έρχονται mails είναι για τις μαζικές αλληλογραφίες που στέλνουμε σαν admin για συναντήσεις κ.α.

Οι ειδοποιήσεις που λαμβάνετε έχουν να κάνουν με τα topics / forums που έχετε δηλώσει πως θέλετε να κάνετε follow.

Οπότε:

α. βεβαιώστε εδώ:  

http://www.vwclub.gr/vwforum/index.php?/notifications/options/

δεν έχετε ενεργοποιημένο το "Automatically follow new content I post" και το "Automatically follow content I reply to".

β. Ελέγξτε εδώ: 

http://www.vwclub.gr/vwforum/index.php?/followed/
&
http://www.vwclub.gr/vwforum/index.php?/followed/&type=forums_forum&change_section=1

πως δεν κάνετε follow θέματα που δεν σας ενδιαφέρουν.

γ. ΄Οταν δημοσιεύετε ένα θέμα ή μια απάντηση, βεβαιώστε πως το "Notify me of replies" (κάτω και αριστερά) δεν είναι ενεργοποιημένο.

δ. από το "α"  αλλάξτε την επιλογή για το πόσο συχνά θέλετε να λαμβάνετε emails για ενημερώσεις:

Quote

 

Method to use for content I follow automatically

- A notification when new content is posted

- One email per day with all new content from that day

- One email per week with all new content from that week

 

 

Ελπίζω τα παραπάνω να σας βοηθήσουν.

 

Κώστας

Link to comment
Share on other sites

Θα το παλεψω, και θα ενημερώσω 

Ελληνικα εχω αλλά πριν μπορουσα να γραφω, τωρα δεν μπορώ στο συγκεκριμένο θεμα μονο

Κατι πατησα προσπαθώντας να γραψω στο μήνυμα που ειχα γραψει πριν αναβάθμιση 

 

Παντως αν δεν γινει κατι συντομα με τα αγγλικά, με βλέπω να πηγαίνω τωρα στα γεραματα φροντιστήριο αγγλικων

Ωρες ωρες νομιζω οτι ειμαι σε ξενο φόρουμ 

Link to comment
Share on other sites

1 hour ago, doggy said:

Καλησπέρα,

μπορείς να μου πεις 1-2 κατηγορίες που πήγες να ανοίξεις και είδες καθυστέρηση; Ενδεχομένως να παρατηρείς μια αρχική καθυστέρηση όταν πρωτομπαίνεις μέχρι να κατεβάσει και να κρατήσει την "προσωρινή μνήμη" που κάνει dedicate ο server για την σύνδεσή σου (dedicated cache per user).

Η αλήθεια είναι πως έχει αλλάξει αρκετά ο τρόπος λειτουργίας του αλλά όσον αφορά την απόδοση του, μετά το αρχικό crawling από όλες τις μηχανές αναζήτησης που χρειάστηκε να ξαναδιαβάσουν την σελίδα μας δεν παρατηρώ καθυστερήσεις.

Ενταξει τωρα ολα καλα , μπαινω με google crome μπορει να ειχε κολημα ο broswer , πηγα στο μενουν vw polo προβληματα αλλα τωρα βλεπω παει κανονικη ταχυτητα . Μεχρι στιγμης ολα καλα, πολλα μπραβο στα παιδια που καθονται και δουλευουν εως τα ξημερωματα και οχι μονο για να μας ενημερωνουν . 

Link to comment
Share on other sites

36 minutes ago, ilias.gr said:

Θα το παλεψω, και θα ενημερώσω 

Ελληνικα εχω αλλά πριν μπορουσα να γραφω, τωρα δεν μπορώ στο συγκεκριμένο θεμα μονο

Κατι πατησα προσπαθώντας να γραψω στο μήνυμα που ειχα γραψει πριν αναβάθμιση 

 

Παντως αν δεν γινει κατι συντομα με τα αγγλικά, με βλέπω να πηγαίνω τωρα στα γεραματα φροντιστήριο αγγλικων

Ωρες ωρες νομιζω οτι ειμαι σε ξενο φόρουμ 

Για τα Ελληνικά έγινε μαϊμουδιά τώρα για να μην κηνυγάμε τους πάντες να αλλάξουν γλώσσα. Βέβαια για σιγουριά θα πρότεινα να αλλάξεις σε αγγλικά το μενού κάτω καθώς γίνονται πειράματα με τα Ελληνικά. :)

Γενικότερα τώρα όποτε κάνουμε μεγάλες αναβαθμίσεις τα Ελληνικά χάνονται από το φόρουμ καθώς η Invision δεν βγάζει "out of the box" ("μανήσια") τα μενού στα Ελληνικά. Αν, όταν κάνουμε την αναβάθμιση, έχει φτιάξει τα Ελληνικά μενού κάποιο άλλο Ελληνικό φόρουμ που τρέχει το ίδιο πρόγραμμα και τα έχει postάρει στη σελίδα της Invision, τα παίρνουμε από εκεί και τσακ-μπαμ έχουμε Ελληνικά.

Από όσο φαίνεται όμως σε αυτή την έκδοση, όπως και σε κάποιες άλλες εκδόσεις στο παρελθόν, αυτό δεν έχει γίνει. Κατά συνέπεια πρέπει όλη την Ελληνική μετάφραση να την κάνουμε με το χέρι εμείς (πράγμα χρονοβόρο). Παρόλο το πρόβλημα, ο @kouliss έχει ήδη ξεκινήσει και κάνει τις μεταφράσεις ώστε να είναι όλα έτοιμα όταν βγει η επόμενη αναβάθμιση.

Για την ώρα... υπομονή!

9 minutes ago, ilias.gr said:

Επισης και οταν καποιος μου στέλνει μήνυμα δεν θελω να μου έρχονται μεηλ

Τις ρυθμίσεις που έγραψα τις έκανες; Αν ναι θα πρέπει να είσαι οκ.

 

30 minutes ago, Koursaros1979 said:

Ενταξει τωρα ολα καλα , μπαινω με google crome μπορει να ειχε κολημα ο broswer , πηγα στο μενουν vw polo προβληματα αλλα τωρα βλεπω παει κανονικη ταχυτητα . Μεχρι στιγμης ολα καλα, πολλα μπραβο στα παιδια που καθονται και δουλευουν εως τα ξημερωματα και οχι μονο για να μας ενημερωνουν . 

Ωραία! Ενδεχομένως τα cookies του chrome να έπρεπε  να γίνουν update. Άν παρατηρήσεις κάτι άλλο πες μου!

 

Link to comment
Share on other sites

κατι εκανα, θα δειξει στην πορεια τι εκανα

το πρωτο σκελος το εκανα, το δευτερο δεν μπορω να βρω που ειναι

τελος παντων, δεν πειραζει

ευχαριστω για τη βοηθεια και το χρονο σου doggy

Link to comment
Share on other sites

επιτελους γραφουμε,,,,το μεσημερι εφαγε φλασια...βρε ψαχνω τις αγγελιες που ειναι αυτητην φορα?

Link to comment
Share on other sites

Πες μου αν έχεις ακόμη πρόβλημα να το δω από το Admin menu :-)

Sent from my Sony Xperia Z3 Dual using Tapatalk Pro

Link to comment
Share on other sites

γιατι στο προφιλ του κάθε μελους που φαινεται στα post εκει που λεει μοντελο υπαρχει αυτό {key} ...??? ενώ πριν την ανανεωση εγραφε το μοντελο που το κάθε μελος εχει....?

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.